1. Tá časť množstva predaja a / alebo výroby, ktorá podlieha poplatku vplyvom vytratenia sa výrobku.
2. Fenomén vyskytujúci sa počas predaja a / alebo výroby ako výsledok vytratenia sa výrobku.