Výpočty, podporujúce urobenie rozhodnutia, týkajúce sa obchodných aktivít.
Poznámka: Do úvahy sa berie iba priamy vzťah medzi rozhodnutím a peňažným tokom.