1. (Všeobecne) Zásoby, ktoré si obchodná spoločnosť určila, dôsledkom čoho preberá na seba riziko s nimi súvisiace (pokles ceny, nepredajnosť tovaru).
Ekonomické zásoby predstavujú súčet hmotných zásob a tovaru objednaného, ale ešte nedodaného mínus predaný tovar, ale ešte nedoručený.
2. (S prihliadnutím na kontrolu stavu a pohybu zásob) Hmotné zásoby produktu plus množstvo produktu objednaného, ale ešte nedoručeného, mínus množstvo produktu už rezervovaného. (Termín, týkajúci sa objednávacích systémov, napr. BQ systém, sS systém, MRP – I systém).