1. (Všeobecne) Prenos štruktúrovaných dát v elektronickej forme medzi počítačovými systémami v samostatných organizáciách.
2. (V obchodnej činnosti) Prenos štruktúrovaných obchodných údajov formou dohodnutých odkazových štandardov v elektronickej forme medzi počítačovými systémami v samostatných organizáciách.