Európske združenie na výmenu paliet štandardných veľkostí (nazývaných europalety) v európskej preprave tovaru, založené v roku 1961 skupinou európskych železničných správ.