Stav ukazujúci, že vydané množstvo a hodnota tovaru boli zaevidované do zoznamu tovaru na sklade v danom oddelení.