Zoznam, ktorý predstavuje objednávky, ktoré majú byť vybavené v samostatnom pracovnom stredisku počas určeného časového obdobia v poradí podľa dôležitosti.