Sprostredkovateľská úloha medzi zasielajúcou organizáciou a colnými orgánmi.