Dodávateľ, ktorý nepatrí do obchodnej spoločnosti.