1. Systematický prieskum rastu a zloženia trhu ako základu pre predpovede predaja.(Viď trh 1 a 2).
2. Vysvetlenie vývoja na trhu s dôrazom na nákupné zvyklosti a výdajové diagramy (Viď trh 3).