Výpočet budúcich hodnôt premenných veličín na základe historických hodnôt. Extrapolačné techniky sa používajú z takých dôvodov, ako je napríklad vypočítanie trendu ekonomických premenných veličín, pri ktorom rešpektovanie časových radov určitej premennej veličiny poskytuje predstavu o budúcom trende tejto premennej veličiny. Trend a vplyv ročných období je určovaný prostriedkami analýzy časových radov. Takto je vyvodený trend a k nemu pridávame sezónny komponent.