Prirážka účtovaná lodnými spoločnosťami a lodnými asociáciami lodným zasielateľom, aby sa vyrovnali straty, ktoré utrpia prepravcovia v súvislosti s kolísaním výmenného kurzu jednotlivých mien.