Zásoby vytvorené pre prípad nesúladu s predvídaným kolísaním dopytu, dodávky alebo výroby určitého produktu (napr. sezónne zásoby).