SW podporujúci strategické manažérske rozhodovanie simulačným modelovaním možných dôsledkov a umožňujúci on-line riadenie procesného logistického reťazca v celej jeho dĺžke. Špeciálny (kompatibilný) SW aplikovaný v jednotlivých článkoch reťazca slúži potom k riadeniu dielčích procesov a operácií vykonávaných aktívnymi prvkami vo vnútri článku.