Spôsob výpočtu cla alebo prepravného, pri ktorom sa vychádza z hodnoty tovaru.