Zväz leteckých dopravných spoločností Ameriky a Kanady, so sídlom vo Washingtone.