Zariadenie na zabránenie vzniku alebo na tlmenie rozkmitu škodlivých nárazov, chvení a pod. v automobiloch, v lietadlách, vo vozňoch atď.