Opatrenie v dopravnom poistení, ktoré znemožňuje alebo obmedzuje dispozíciou s poisteným tovarom (napr. prechodné zhabanie tovaru, zákaz dovozu alebo vývozu z hocakých príčin).