Zariadenie lanovky zaisťujúce naplnenú korbu v prepravovanej polohe.