Obvod daný hospodárskymi a geografickými podmienkami, ktorého prepravné potreby obstaráva železničná stanica.