Vytlačiť

Zásielka podaná na prepravu autobusom verejnej dopravy na podklade uzavretej prepravnej zmluvy.