Preprava osôb a vecí (nákladov) cestnými vozidlami po pozemných komunikáciách, dopravných plochách a voľnom teréne podľa cestných prepravných podmienok.