Zamestnanec dopravného podniku určený pre úkony spojené s colným konaním; za jeho činnosť zodpovedá zamestnávateľ.