(Convention douaniére relative aux conteneurs)
Otvorený mnohostranný medzinárodný dohovor uzavretý v r. 1972 v Ženeve, ktorým boli stanovené podmienky pre zjednodušené colné odbavovanie kontajnerov v medzinárodnej doprave.