Najmenšie množstvo, ktoré musí odberateľ za stanovenú cenu z jednej dodávky odobrať; jeho výška je spravidla určená v základných podmienkach dodávky, v cenníku alebo v zozname výrobkov.