Medzinárodný colný dokument, ktorý používajú obchodníci, vystavovatelia na obchodných veľtrhoch, servisní technici a každý, kto potrebuje prechodne previezť cez hranice cenný tovar na prechodnú dobu.