Dopravník, pri ktorom sa preprava materiálu uskutočňuje buď priamo ľudskou silou, alebo vlastnou hmotnosťou prepravovaného materiálu.