Odborné operatívne riadenie dopravného procesu v určitej dopravnej organizácii alebo územnej oblasti z jedného miesta pomocou súboru oznamovacích zariadení, spravidla oddelených od ostatnej oznamovacej siete.