Vytlačiť

Dopravná práca vykonaná za stanovenú jednotku času.