Požiadavka (alebo jej uskutočnenie) na prepravu osôb alebo vecí z jednej (zdrojovej) do inej (cieľovej) oblasti bez udania trasy; vyjadruje sa v počtoch vozidiel za časové obdobie a získa sa z prepravného vzťahu po vykonaní deľby prepravnej práce.