Článkový dopravník, ktorého články majú nosnú plochu z kovových platní alebo drevených dosák; používa sa na prepravu ťažkého kusového materiálu.