Samočinne pracujúce zariadenie na rýpadle, žeriave, motorovom vozíku atď. na naberanie, vyklápanie a premiestňovanie sypkých, hrubozrnných a iných materiálov, skladajúce sa z pohyblivých hrebeňových čeľustí uložených otočne na čapoch; pohyb čeľustí zabezpečuje hydraulický valec spojený s čeľusťami; rozlišujeme jednolanové, dvojlanové a motorové drapáky.