Pracovné prídavné zariadenie motorového vozíka zložené z dvoch hrebeňových čeľustí uložených otočne proti sebe na čapoch; slúži na naberanie a prevážanie klád.