Listová zásielka bežnej veľkosti, ktorá sa vypravuje v normálnych listových zväzkoch.