Náradie na zaistenie nakládky alebo úpravu porušeného nákladu alebo obalu zásielky (kliny, podpery, drôt, klince, sekery, sochory, kladivá a i.).