Pásový dopravník s veľkým sklonom dráhy; pozostáva z vlastného dopravného pása, ku ktorému prilieha na dopravnej vetve pomocný pritláčací pás (zvýši sa tým tlak materiálu na dopravný pás a tým aj trenie, takže dopravník môže pracovať pod väčším sklonom ako obyčajne).