Otvorená mnohostranná medzinárodná dohoda uzavretá v r. 1970 v Ženeve, upravujúca pracovné podmienky, najmä pracovný čas osádok vozidiel v medzinárodnej osobnej a nákladnej cestnej doprave; slúži na ochranu pracovnej sily a súčasne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.