1. Odoslanie tovaru.

2. Oddelenie podniku, ktoré vypravuje zásielky.