Odoslanie tovaru z výrobného závodu odberateľovi (do obchodnej siete, príp. konečnému spotrebiteľovi).