Plocha na zhromažďovanie, prípravu, zostavovanie, váženie, počítanie, konzerváciu, kontrolu a výdaj prichystaného materiálu (tovaru).