Najväčšia dosiahnuteľná hĺbka rýpacej hrany korčekového rýpadla pod pojazdovou plošinou.