Hmotnosť tovaru i obalu udaná odosielateľom alebo železnicou a uvedená v prepravnej listine.