Vykladač, ktorého unášacím prostriedkom je reťaz s hrablicami.