Vytlačiť

Dopravník pozostávajúci z nepohyblivého (stabilného) žľabu (rúry), v ktorom sa sypký materiál hrnie prvkami prispôsobenými na tento účel a spojenými s ťažným mechanizmom.