Vytlačiť

Tovar rovnakého druhu prepravovaný vo veľkých množstvách spravidla bez obalu (napr. piesok, uhlie, ruda, priemyselné hnojivá, obilie, drevo, nafta, olej a pod.).