Vytlačiť

Dopravník pozostávajúci buď zo splavovacieho žľabu (beztlakový hydraulický dopravník), alebo z potrubia (tlakový hydraulický dopravník), cez ktoré sa v kvapaline nerozpustný a kvapalinou nepoškoditeľný materiál dopravuje v zmesi s kvapalinou (zvyčajne s vodou).