Termický kontajner bez vlastného chladiaceho zariadenia.