Termický kontajner s vlastným chladiacim a vyhrievacím zariadením.