Vytlačiť

Prepravný alebo spotrebiteľský obal z plechu alebo plastov, spravidla tvaru pravouhlého rovnobežnostena, ktorý má v hornej časti hrdlo, príp. aj vylievací nadstavec uzavieraný pákovým alebo skrutkovým uzáverom; na uľahčenie manipulácie máva držadlo.