Maximálne prípustné množstvo nákladu alebo maximálny počet cestujúcich, ktorý možno umiestniť v (na) dopravnom prostriedku.